Tutorial – สร้างกระเป๋า

วิธีการใช้งาน OM WALLET

การสร้างกระเป๋า OM ใหม่ ​

เมื่อเข้าสู่หน้าสร้างกระเป๋า ให้กดปุ่ม “สร้างกระเป๋าใหม่” และกดปุ่ม “ฉันยอมรับ” เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

จากนั้นกำหนดรหัส PIN เพื่อความปลอดภัย โดย PIN จะถูกถามทุกครั้งเมื่อคุณเรียกใช้แอปพลิเคชัน เมื่อสร้างกระเป๋าสำเร็จจะพบกับหน้าหลักของแอปพลิเคชัน

Scroll to top