Tutorial – เริ่มต้นใช้งาน

วิธีการใช้งาน OM WALLET

เริ่มต้นการใช้งาน

การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน OM WALLET ครั้งแรก สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เปิดแอปพลิเคชัน OM WALLET
  2. กดปุ่ม “เริ่มใช้งาน”
  3. ตั้งค่ารหัส PIN ใหม่ (รหัส PIN นี้จะต้องใช้ทุกครั้งที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน)
  4. ยืนยันรหัส PIN อีกครั้ง
  5. เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน OM WALLET
Scroll to top