Terms And Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข

แก้ไขล่าสุด : กรกฎาคม 28, 2562

บริษัท ออมแพลตฟอร์ม จำกัด (“พวกเรา”, “ของเรา”, หรือ “บริษัท”) ให้บริการผ่านทางเวปไซต์ omplatform.com และทางแอพพลิเคชั่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ (“บริการ”, หรือ กระเป๋าออม”)

ก่อนที่จะดำเนินการใช้บริการต่างๆ กรุณาศึกษาเงื่อนไขการให้บริการ (“เงื่อนไข หรือ ข้อตกลง”) อย่างถี่ถ้วน รวมทั้งกรุณาศึกษาข้อบังคับหรือประกาศต่างๆ จากออมแพลตฟอร์มทางเวปไซต์หรือแอพพลิเคชั่น และเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวได้ทาง https://wordpress-468984-1470534.cloudwaysapps.com/privacy-policy ทั้งนี้เอกสารนี้ยังรวมไปถึงเงื่อนไข, กฏระเบียบ และข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระเป๋าออม

สรุปใจความสำคัญ

ในส่วนนี้ได้อธิบายภาพรวมที่เป็นสิ่งสำคัญของข้อตกลง โปรดทำความเข้าใจว่าเมื่อท่านยินยอมกับข้อตกลงนี้ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงไม่เพียงแต่ส่วนนี้ แต่ควบรวมถึงส่วนอื่นๆทั้งหมด

 • กระเป๋าออมให้บริการกระเป๋าส่วนบุคคลสำหรับเครือข่ายออมเชน
 • การสร้างหรือการนำเข้ากระเป๋าดาวน์โหลดหรือทำงานของแอพพลิเคชั่นของเรา หรือเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา คุณได้ยินยอมตามเงื่อนไขของพวกเราแล้ว กรุณาศึกษาอย่างละเอียด
 • ข้อตกลงนี้ได้อนุญาตให้ท่านใช้งานกระเป๋าออม, ใบอนุญาตต่างๆ ที่เราให้สิทธิ์คุณใช้ และใบอนุญาตต่างๆ ที่คุณให้สิทธิ์เราใช้
 • ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ กรุณาส่งข้อความผ่านทางเวปไซต์ของเรา หรืออีเมลล์  [email protected], เฟซบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ของพวกเรา
 • ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ กรุณาส่งข้อความผ่านทางเวปไซต์ของเรา หรืออีเมลล์  [email protected], เฟซบุ๊ค หรือทวิตเตอร์ของพวกเรา
 • แต่ถ้าคุณไม่ตกลงกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือแก้ไขข้อตกลงนี้ คุณไม่ควรใช้บริการของพวกเรา
 • ระบบอาจจะดำเนินการเชื่อมเหรียญให้ลูกค้าอัตโนมัตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

คุณจะยินยอมเงื่อนไขนี้ได้อย่างไร

การสร้างหรือนำเข้ากระเป๋าส่วนบุคคล (“กระเป๋า”), หรือเยี่ยมชมเวปไซต์ของพวกเรา คุณรับทราบและคุณได้อ่าน, ทำความเข้าใจ และยินยอมทำตามข้อตกลงนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขของความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดที่อยู่ที่ https://wordpress-468984-1470534.cloudwaysapps.com/privacy-policy แล้ว

พวกเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้เสมอ ถ้ากรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้งานกระเป๋าออมของท่านจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อเราประกาศผ่านทางเวปไซต์หรือทางแอพพลิเคชั่นแล้ว หากคุณยังใช้งานกระเป๋าออมต่อไปแสดงว่าคุณได้ยินยอมและผูกมัดกับเงื่อนไขปัจจุบันแล้ว กรุณาตรวจสอบวันที่ประกาศเพื่อให้แน่ใจว่าประกาศไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณได้ศึกษาข้อตกลงนี้อย่างละเอียดแล้ว

ถ้าคุณไม่ยินยอมหรือตกลงกับเงื่อนการให้บริการ หรือการแก้ไขข้อตกลงนี้ คุณไม่ควรใช้บริการกระเป๋าออม ข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าที่เกิดจากกระเป๋าออมที่บังคับใช้ หรือบังคับใช้ส่วนหนึ่งของบทบัญญัติในข้อตกลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อหรือก่อให้เกิดการละเว้นสิทธิ์ใดๆ ก็ตามทั้งสิ้น

คุณสมบัติ

เพื่อที่จะมีคุณสมบัติเข้าใจกระเป๋าออม คุณต้องมีความสามารถในการทำสัญญาที่เป็นทางการ

ถ้าคุณใช้บริการในนามของนิติบุคคล แสดงว่าคุณเป็นตัวแทนและรับรองว่า: () นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง และอยู่ภายใต้กฏหมายและอำนาจศาลที่บังคับใช้สำหรับจัดตั้งนิติบุคคล และ (คุณได้รับความเห็นชอบจากนิติบุคคลให้มีอำนาจในการตัดสินใจแทน

คุณสามารถใช้บริการของพวกเรา ถ้าคุณได้รับอนุญาตภายใต้กฏหมายและอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับคุณ กรุณาทำความเข้าใจว่าข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับทุกกฏหมาย กฏเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคุณทั้งหมด

การใช้งานกระเป๋าออมแสดงว่าคุณเป็นตัวแทนและรับรองว่าคุณผ่านคุณสมบัติที่ต้องการที่เราร่างไว้ในข้อตกลงนี้ พวกเราจะปฏิเสธการเข้าใช้งานกระเป๋าออมสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่ม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติการใช้งานได้ทุกเมื่อ

บริการบล็อคเชน

กระเป๋าออมเป็นซอฟต์แวร์ที่ซึ่ง (สร้างที่อยู่กระเป๋าและเข้ารหัสกุญแจส่วนบุคคลที่คุณจะใช้ในการรับหรือการส่งออมคอยน์, โทเคน หรือโทเคนที่ได้รับการเข้ารหัสอื่นๆ (“สกุลเงินเสมือน”); () อนุญาตให้ผู้ใช้งานบุคคลที่สามเรียกดูแอพพลิเคชั่นแบบกระจายศูนย์กลาง (“ดีแอพ”) ผ่านทางแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกดูดีแอพและ () ทำการส่งข้อมูลธุรกรรมของสกุลเงินเสมือนไปยังเครือข่ายออมเชนโดยคุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ของออมแพลตฟอร์มไว้ที่เครื่องมือถือของคุณ

          ที่อยู่กระเป๋า, คีย์ลับและความสามารถในการกู้คืน คีย์ลับนั้นเชื่อมโยงกับที่อยู่ของกระเป๋า ซึ่งถูกใช้เพื่ออนุญาตในการส่งสกุลเงินเสมือน และรับจากกระเป๋าดังกล่าว คุณแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของคีย์ลับและวลีช่วยจำ (สำรอง) และข้อมูลของคีย์ลับให้ปลอดภัย การไม่ทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียการควบคุมกระเป๋าออมของคุณ

          กระเป๋าออมสามารถช่วยเหลือในการเรียกคืนเหรียญออมเท่านั้น กระเป๋าออมเก็บรักษาที่อยู่กระเป๋าของคุณ แต่ไม่ได้รับหรือเก็บรหัสผ่านกระเป๋าของคุณคีย์ลับที่เข้ารหัส, คีย์ลับที่ไม่ได้เข้ารหัส, หรือวลีข่วยจำ (สำรอง) ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าของคุณ เราสามารถช่วยเหลือคุณในการกู้คืนกระเป๋าของคุณ แต่ต้องผ่านขั้นตอนการเรียกคืน และเฉพาะเมื่อกระเป๋าของคุณได้ผ่านขั้นตอนการทำหลายลายเซ็นเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้น เราไม่สามารถสร้างรหัสผ่านใหม่ให้กระเป๋าของคุณในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านเดิมของคุณ เราสามารถเรียกคืนเหรียญออมซึ่งเป็นทรัพย์สินของแพลตฟอร์ม ในทางตรงกัน

ข้ามทรัพสินย์อื่นๆ ที่ทำงานบนออมเชนไม่ได้เป็นของแพลตฟอร์ม หากคุณไม่ได้จัดเก็บข้อมูลสำรองของที่อยู่กระเป๋า และคีย์ลับไว้ในที่ปลอดภัย คุณยอมรับและรับทราบว่าทรัพย์สินอื่นใดๆ ที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าของคุณดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าถึงได้หากคุณไม่มีรหัสผ่านของกระเป๋าของคุณ

          ธุรกรรมของสกุลเงินเสมือน เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์, ธุรกรรมของสกุลเงินเสมือนทั้งหมดจะต้องได้รับการยืนยันและบันทึกบล็อกเชนสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดังกล่าว เครือข่ายดังกล่าวทำงานแบบปราศจากตัวกลาง เครือข่ายที่รองรับการส่งข้อมูลแบบบุคคลคต่อบุลคลที่ได้รับการสนับสนุนโดยบุคคลอื่น ที่เป็นอิสระต่อเราไม่ได้เป็นการควบคุม หรือดำเนินการ เราไม่สามารถควบคุมเครือข่ายอีทีเรียม, เครือข่ายบิตคอยน์, ริปเปิ้ล, เครือข่ายสเตลล่าได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถและประกันได้ว่ารายละเอียดธุรกรรมใดๆที่คุณส่งผ่านบริการของเราจะได้รับการยืนยันและดำเนินการ ในการใช้บริการออมเชนคุณรับทราบและตกลงว่ารายละเอียดการทำธุรกรรมที่คุณส่งอาจไม่สมบูรณ์หรือาจล่าช้า ซึ่งรวมไปถึงการทำธุรกรรมในเครือข่ายอื่นๆ

           ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ผ่านทางบริการนั้น ถูกต้องและครบถ้วน คุณยอมรับและรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่คุณทำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสกุลเงินเสมือนผ่านทางบริการต่างๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมของคุณอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะพยายามโอนสกุลเงินเสมือนทุกครั้ง

ข้อมูลการลงทะเบียนและบัญชีกระเป๋า

คุณต้องทำการนำเข้าหรือสร้างกระเป๋าเพื่อใช้บริการกระเป๋าออม เมื่อคุณสร้างกระเป๋า คุณจะได้รับคีย์ลับ คุณจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับของคีย์ลับของคุณรหัสช่วยจำของคุณ, และจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในบัญขีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีว่ามีการใช้รหัสผ่านของบัญชีของคุณหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามวรรคนี้ เมื่อคุณสร้างกระเป๋าออมของคุณ คุณควรใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการเข้าถึง และ/หรือ ควบคุมกระเป๋าออมของคุณ มาตรการที่แนะนำรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ () การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากซึ่งคุณไม่ได้ใช้สำหรับเวปไซต์ หรือบริการออนไลน์อื่นใดๆ () ใช้ระบบการสำรองข้อมูลที่ได้รับจากกระเป๋าออม หรือปกป้องคีย์ลับของคุณ และวลีช่วยจำ (สำรอง) บนที่สำรองข้อมูลภายนอกซึ่งผู้ใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ใช้ที่มีสินทรัพย์มากกว่า $100,000 แนะนำให้ใช้บริการลายเซ็นหลายบุคคล (การรักษาความปลอดภัยของกระเป๋าของคุณโดยการปกป้องคีย์ลับ และวลีช่วยจำ (สำรอง) ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินของคุณ เช่น จำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และกระเป๋าของคุณ และ () แจ้งให้เราทราบโดยทันทีหากคุณพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าออมของคุณ

การทำธุรกรรม เมื่อรายละเอียดของธุรกรรมได้รับการยืนยันผ่านทางบริการต่างๆ เราไม่สามารถช่วยเหลือคุณในการยกเลิกหรือแก้ไขธุรกรรมของคุณได้ กระเป๋าออมไม่มีอำนาจควบคุมออมเชนและไม่มีความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการยกเลิกหรือแก้ไขคำขอของคุณ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมียอดคงเหลือเพียงพอในกระเป๋าของคุณก่อนทำธุรกรรม คุณรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมที่ล้มเหลวเนื่องจากยอดคงเหลือไม่เพียงพอกับบัญชีกระเป๋าออมของคุณ

ภาษี เป็นความรับผิดชอบของคุณในการพิจารณาว่ามีภาษีอะไรบ้างที่ใช้กับธุรกรรมที่คุณส่งผ่านบริการต่างๆ และเป็นความรับผิดชอบของคุณในการรายงานและส่งภาษีที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานภาษีที่เหมาะสม คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าภาษีนำไปใช้กับการทำธุรกรรมในเครือข่ายออมของคุณ หรือสำหรับการรวบรวม, รายงาน, การหัก ณ ที่จ่ายหรือการส่งภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนใดๆ

บริการและเนื้อหาของบุคคลที่สาม

ในกรณีที่ไม่มีคำอธิบายหรือการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง, การให้คำอธิบายหรือการอ้างอิงผ่านลิงก์ภายนอก) จะถูกตีความเป็นการรับรองหรือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยเรา เรายังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการเพิ่มแก้ไข, หรือยกเลิกการให้บริการของบุคคลที่สามใดๆ

คุณอาจตกลงที่จะรับการแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ในการรับแจ้งเตือนคุณต้องเลือกใช้บริการ การแจ้งเตือนจะไม่เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของคุณ  สำหรับเนื้อหาของบุคคลที่สามเราไม่สามารถควบคุม, รับรอง, หรือนำเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ที่ใช้ร่วมกันผ่านการแจ้งเตือน และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามรวมไปถึงโทเคนที่พร้อมใช้งานหรือจำหน่าย

หากต้องการขยายขอบเขตการได้รับอนุญาตโดยกระเป๋าออม คุณอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับบัญชีกระเป๋าออมของคุณผ่านทางผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ผ่านทางกระเป๋าออม คุณยอมรับว่าการอนุญาตให้กับบุคคลที่สาม การดำเนินการบางอย่างในนามของคุณไม่ได้เป็นการบรรเทาความรับผิดชอบใดๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถต่อการทำหรือการละเว้นของบุคคลที่สามใดๆ ที่เข้าถึงบัญชีกระเป๋าออมของคุณ

การใช้กระเป๋าออมของคุณ

ในฐานะผู้ใช้บริการ เราให้สิทธิ์คุณ แบบจำกัด, ส่วนตัว, ไม่ใช่เชิงพาณิชย์, ไม่ผูกขาด, ไม่สามารถถ่ายโอน, และเพิกถอนการอนุญาตเพื่อการใช้กระเป๋าออม เมื่อใช้บริการของเราขอให้คุณปฏิบัติตามกฏพื้นฐานบางประการ ดังนี้

          อย่าใช้บริการของเราเพื่อละเมิดกฏหมาย คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ละเมิดกฏหมายใดๆ เมื่อใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงกฏหมายท้องถิ่นจังหวัด, ระดับชาติ หรือกฏหมายระหว่างประเทศที่อาจมีผลกับคุณ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้บริการของเราเพื่อสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฏหมายใดๆ รวมถึงการพนันที่ผิดกฏหมาย, การฉ้อโกง, การฟอกเงิน, หรือการก่อการร้าย หากเราพบว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมถึงพระราชบัญญัติความลับสำหรับธนาคาร โดยการมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือโดยการสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายเราจะดำเนินการทางวินัยตามสัดส่วนที่เหมาะสม คุณตกลงที่จะไม่สนับสนุนหรือชักชวนให้บุคคลอื่นใดๆ เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆที่ห้ามภายใต้มาตรานี้

          อย่ารบกวนการใช้บริการของผู้อื่น คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หรือพยายามใช้กระเป๋าออมของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้บริการของเราในลักษณะใดๆ ที่อาจรบกวนขัดขวาง, ส่งผลร้าย, หรือขัดขวางการใช้งานของผู้ใช้รายอื่น

          อย่าพยายามทำอันตรายต่อระบบของเรา คุณตกลงที่จะไม่แจกจ่ายไวรัสหรือรหัสผ่านกระเป๋าของผู้ใช้อื่นๆ รวมทั้งคุณยอมรับที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดการโหลดจำนวนมากอย่างไม่มีเหตุผลหรือจงใจสร้างการเข้าใจที่ไม่สมเหตุสมผลบนเครือข่ายของเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

          อย่าพยายามหลีกเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณตกลงที่จะไม่เลี่ยง, หลีกเลี่ยง หรือ พยายามเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงมาตราการใดๆ ที่เราอาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ รวมถึงบัญชีอื่น, ระบบคอมพิวเตอร์, หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ

          การใช้กระเป๋าออมใดๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะในข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด และจะถูกยกเลิกสิทธิ์การใช้งานกระเป๋าออมของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน

คุณเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีอำนาจควบคุม และไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ:

 • ความล้มเหลว, การหยุดชะงัก, ข้อผิดพลาด, หรือความล่าช้าในการประมวลผลของเหรียญหรือโทเคนที่คุณอาจพบขณะใช้บริการ
 • ความเสี่ยงของโปรแกรมที่เป็นอันตรายที่มีการเปิดเผยหรือตรวจพบภายใต้กระเป๋าออม
 • ความเสี่ยงของบุคคลที่สามอาจเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในกระเป๋าออมของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงที่อยู่กระเป๋า, คีย์ลับ และวลีช่วยจำ; และ
 • ความเสี่ยงของช่องโหว่ที่ไม่รู้จักหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดกับเครือข่ายอื่นๆ ยกเว้นออมเชน

คุณปล่อยเราจากความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความเสียหาย, หรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก: () ข้อผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น ลืมรหัสผ่าน, การสร้างธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง, หรือที่อยู่ที่ต้องการส่งผิดพลาด () เซิร์ฟเวอร์ทำงานล้มเหลวหรือสูญเสียข้อมูล; (การเข้าถึงแอพพลิเคชั่นกระเป๋าออมโดยไม่ได้รับอนุญาต () ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดอื่นๆในโปรแกรมกระเป๋าออม และ (กิจกรรมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ รวมถึงการใช้ไวรัส, การดักรหัสผ่าน, การเจาะระบบ, หรือสิ่งอื่นๆเพื่อโจมตีกระเป๋าออม เราไม่ได้เป็นตัวที่รับผิดชอบเนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือเข้าถึงบริการผ่านเรา ข้อกำหนดเงื่อนไขการประกันหรือการเป็นตัวแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวอยู่ระหว่างคุณกับองค์กร และ/หรือ บุคคลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

การชดใช้ค่าเสียหาย

ตามขอบเขตที่กฏหมายใช้บังคับอนุญาตไว้ คุณตกลงที่จะ,ปกป้องชดใช้ค่าเสียหายและใช้แพลตฟอร์มดีแอพที่ไม่เป็นอันตราย, สร้างความเสียหาย, มีภาระผูกพัน, สูญเสีย, หนีสิ้น, ต้นทุนหรือก่อหนี้, และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมไปถึงค่าทนายความ) ที่เกิดจาก: (การใช้และการเข้าถึงบริการของคุณ, () ข้อเสนอแนะหรือการส่งข้อมูลของคุณให้กับเราที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าออม; (การละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของคุณต่อข้อตกลงนี้ และ (การละเมิดกฏหมาย, กฏระเบียบหรือข้อบังคับ, หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ ของคุณ

ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องความเสียหาย

คุณยอมรับว่าการเรียกร้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับกระเป๋าออมของคุณ, ความสัมพันธ์ของคุณกับเราต้องยื่นภายในหนื่งปี หลังจากนั้นการเรียกร้องดังกล่าว มิเช่นนั้นการเรียกร้องของคุณจะถูกยกเว้นอย่างถาวร

การยกเลิก

ในกรณีที่มีการยกเลิกเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้กระเป๋าออมของคุณ ภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ยังคงดำเนินต่อไป การเข้าถึงสินทรัพย์ในกระเป๋าของคุณหลักจากการยกเลิกจะขึ้นอยู่กับการเข้าถึงข้อมูลสำรองของคุณตามที่อยู่กระเป๋าของคุณและคีย์ลับ

การเป็นโมฆะ

หากปรากฏว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องเป็นโมฆะหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ คำนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ และจำกัดหรือตัดออกในระดับต่ำสุดเท่าที่จำเป็น ข้อจำกัดหรือกำจัดของข้อกำหนดจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นๆ

การมอบหมายสิทธิ์

คุณตกลงว่าเราอาจมอบหมายสิทธิ์ และ/หรือ โอน, สัญญาย่อย, หรือมอบหมายภาระหน้าที่ใดๆของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อตกลงของคุณต่อข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณกับเรา และคุณจะไม่โอนหรือมอบหมายให้กับบุคคลอื่นใดๆ

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้กำหนดความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาในที่นี้และใช้แทนการสนทนาข้อตกลงและความเข้าใจใดๆก่อนหน้านี้ (รวมไปถึง ข้อตกลงก่อนหน้านี้) และทุกสภาวะระหว่างเรา ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น, การแก้ไขใดๆ กับข้อตกลงนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องลงนามโดยทั้งสองฝ่าย

คำถามหรือความคิดเห็น

เรายินดีรับฟังความคิดเห็น, คำถามข้อกังวล, หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งข้อความถึงเราในหน้าติดต่อของเราที่ [email protected] เฟสบุ๊ค, หรือทวิสเตอร์ของเรา

Scroll to top