สรุปสั้นๆ Cryptocurrency เงินดิจิทัลนี้มีกี่ประเภท? ​

Share this content

สรุปสั้นๆ Cryptocurrency เงินดิจิทัลนี้มีกี่ประเภท?

เงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency ซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน และถูกใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

Utility Token เป็นเหรียญที่ให้สิทธิผู้ถือครองสามารถใช้ประโยชน์จากบริการหรือซื้อสินค้าจากผู้ออกเหรียญได้

Investment Token หรือ Security Token เป็นเหรียญที่มีลักษณะคล้ายกับหลักทรัพย์ โดยให้สิทธิผู้ถือครองในการร่วมลงทุนกับผู้ออกเหรียญ อาจมีผลตอบแทนในรูปของรายได้ ผลกำไร เงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ

Stable Token เป็นเหรียญที่มีสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ทองคำ สกุลเงินทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ จึงทำให้เหรียญประเภทนี้มีมูลค่าคงที่เมื่อเทียบกับเหรียญประเภทอื่น

เหรียญแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติต่างกันอยู่ที่ผู้ใช้งานจะเลือกใช้ ดังนั้นอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนเลือกใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับกฏหมายและหน่วยงานควบคุมของแต่ล่ะประเทศครับผม

Facebook Comments
สรุปสั้นๆ Cryptocurrency เงินดิจิทัลนี้มีกี่ประเภท? ​
Scroll to top